องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ร่วมมือกันเข้าดำเนินการดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลบ่อพักท่อระบายน้ำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ร่วมมือกันเข้าดำเนินการดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลบ่อพักท่อระบายน้ำ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางทางน้ำ เตรียมพร้อมรับมือการระบายน้ำในพื้นที่ ณ หมู่บ้านปิยะพัฒนา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ต้องขอขอบคุณคุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนรถดูดโคลน และขอขอบคุณนายปิยพันธุ์ เต่าทอง ที่ได้ประสานงานเพื่อนำรถดูดโคลนเข้าดำเนินการในครั้งนี้

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าได้จัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดคลองพระราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าได้จัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดคลองพระราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานในพิธี และมีนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าได้จัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดคลองพระราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าได้จัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดคลองพระราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานในพิธี และมีนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า นายประสิทธิ์ แหลมไพศาล รองนายกเทศมนตรี นายวิรุธ วิเชียรกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร้อยตำรวจเอกบัณฑูลย์ ตะกรุดทอง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองช่าง

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า นายประสิทธิ์ แหลมไพศาล รองนายกเทศมนตรี นายวิรุธ วิเชียรกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร้อยตำรวจเอกบัณฑูลย์ ตะกรุดทอง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหมอบาง โดยการลอกท่อระบายน้ำนี้เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ไม่เกิดน้ำท่วมขัง
ทำไมต้องลอกท่อระบายน้ำ?
การลอกกท่อระบายน้ำมีความสำคัญมาก เพราะการใช้น้ำภายในครัวเรือนหรือตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน หมู่บ้านจัดสรร ตลาดสด ล้วนแล้วแต่มีการทิ้งน้ำเสียจากการใช้แล้ว สู่ท่อรวม หรือท่อหลักที่จะไหล่ไปสู่ ท่อสาธารณะ เมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เกิดการสะสมของไขมัน กากเศษอาหาร หากอยู่ในช่วงฤดูฝน ท่อระบายน้ำจะทำงานหนักกว่าปกติ ท่อระบายน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินข้างถนน เพื่อใช้ในการระบายน้ำเสียจากครัวเรือน และระบายน้ำหลากจากฝน เมื่อการใช้งานผ่านพ้นไป ตะกอนจากน้ำเสียที่เราใช้ภายในครัวเรือน หรือ ฝุ่นผง จากท้องถนน การจราจร ที่ตกสู่ท่อระบายน้ำ จะเป็นเหตุทำให้น้ำภายในท่อไหลและทำงานได้ช้า เหตุนี้ความสำคัญของการลอกท่อระบายน้ำ ก็เพื่อที่จะให้น้ำภายในท่อระบายน้ำ ไหลได้ดีและเร็วขึ้น

 

Attachments:
Download this file (6126521.jpg)6126521.jpg[ ]257 Kb
Download this file (61522.jpg)61522.jpg[ ]269 Kb

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า นายประสิทธิ์ แหลมไพศาล รองนายกเทศมนตรี นายวิรุธ วิเชียรกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร้อยตำรวจเอกบัณฑูลย์ ตะกรุดทอง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองช่าง

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า นายประสิทธิ์ แหลมไพศาล รองนายกเทศมนตรี นายวิรุธ วิเชียรกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร้อยตำรวจเอกบัณฑูลย์ ตะกรุดทอง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหมอบาง โดยการลอกท่อระบายน้ำนี้เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ไม่เกิดน้ำท่วมขัง
ทำไมต้องลอกท่อระบายน้ำ?
การลอกกท่อระบายน้ำมีความสำคัญมาก เพราะการใช้น้ำภายในครัวเรือนหรือตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน หมู่บ้านจัดสรร ตลาดสด ล้วนแล้วแต่มีการทิ้งน้ำเสียจากการใช้แล้ว สู่ท่อรวม หรือท่อหลักที่จะไหล่ไปสู่ ท่อสาธารณะ เมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เกิดการสะสมของไขมัน กากเศษอาหาร หากอยู่ในช่วงฤดูฝน ท่อระบายน้ำจะทำงานหนักกว่าปกติ ท่อระบายน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินข้างถนน เพื่อใช้ในการระบายน้ำเสียจากครัวเรือน และระบายน้ำหลากจากฝน เมื่อการใช้งานผ่านพ้นไป ตะกอนจากน้ำเสียที่เราใช้ภายในครัวเรือน หรือ ฝุ่นผง จากท้องถนน การจราจร ที่ตกสู่ท่อระบายน้ำ จะเป็นเหตุทำให้น้ำภายในท่อไหลและทำงานได้ช้า เหตุนี้ความสำคัญของการลอกท่อระบายน้ำ ก็เพื่อที่จะให้น้ำภายในท่อระบายน้ำ ไหลได้ดีและเร็วขึ้น

 

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

นายเฉลิมพล  สิทธิพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า 

 


E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.thคุณพึงพอใจทต.แหลมฟ้าผ่า ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้412
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้340
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7352
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4240
mod_vvisit_counterเดือนนี้16198
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12206
mod_vvisit_counterทั้งหมด363759

We have: 30 guests online
IP: 34.239.173.144
วันนี้: มี.ค. 22, 2023

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2453-7136