"กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)

Attachments:
Download this file (Follow.pdf)Follow.pdf[ ]952 Kb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนสายสมุทรปราการ - สมุทรสาคร (ช่วงที่6)

Attachments:
Download this file (ScanData_24670425132111.pdf)ScanData_24670425132111.pdf[ ]730 Kb

ร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

Attachments:
Download this file (20240422112341.pdf)20240422112341.pdf[ ]11362 Kb
Download this file (ScanData_25670424145758.pdf)ScanData_25670424145758.pdf[ ]2359 Kb
Download this file (ScanData_25670424150652.pdf)ScanData_25670424150652.pdf[ ]9942 Kb

"โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567"

"โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567"
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยกองสวัสดิการสังคม ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 มีการฝึกอบรมการทำอาหารจากพืชป่าชายเลน ได้แก่ ขนมชะครามมะพร้าวอ่อน กับ ขนมจาก ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ซึ่งวิทยากรในการฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ประกอบด้วย
1.นางอรัญญา ฤกษ์งาม ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยากรหลัก)
2.นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม ครูภูมิปัญญา ข้าราชการบำนาญ (วิทยากรผู้ช่วย)
3.นางสาวสุภาลินี ฤกษ์งาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหัวกระบือ (วิทยากรผู้ช่วย)
สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมใช้ในการต่อยอดสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้

 

Attachments:
Download this file (231.jpg)231.jpg[ ]293 Kb
Download this file (2310.jpg)2310.jpg[ ]755 Kb
Download this file (2311.jpg)2311.jpg[ ]550 Kb
Download this file (2312.jpg)2312.jpg[ ]354 Kb
Download this file (2313.jpg)2313.jpg[ ]417 Kb
Download this file (2314.jpg)2314.jpg[ ]453 Kb
Download this file (2315.jpg)2315.jpg[ ]302 Kb
Download this file (2316.jpg)2316.jpg[ ]363 Kb
Download this file (2317.jpg)2317.jpg[ ]363 Kb
Download this file (2318.jpg)2318.jpg[ ]324 Kb
Download this file (232.jpg)232.jpg[ ]829 Kb
Download this file (233.jpg)233.jpg[ ]394 Kb
Download this file (234.jpg)234.jpg[ ]511 Kb
Download this file (235.jpg)235.jpg[ ]389 Kb
Download this file (236.jpg)236.jpg[ ]248 Kb
Download this file (237.jpg)237.jpg[ ]638 Kb
Download this file (238.jpg)238.jpg[ ]713 Kb
Download this file (239.jpg)239.jpg[ ]469 Kb

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.thคุณพึงพอใจทต.แหลมฟ้าผ่า ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.