รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กองคลัง 95
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า กองคลัง 124
3 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง 164
4 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 459
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของเทศบาลแหลมฟ้าผ่า กองคลัง 195
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 กองวิชาการ 221
7 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กองวิชาการ 214
8 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 477
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์2 329
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประชาสัมพันธ์2 958

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.