ตามที่คุณปุณยนุช อรรถโสภากุล โรงเรียนทักษะภาษา KLEVERLAND ได้มอบถุงยังชีพให้กับทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เพือให้เทศบาลฯนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

ตามที่คุณปุณยนุช อรรถโสภากุล โรงเรียนทักษะภาษา KLEVERLAND ได้มอบถุงยังชีพให้กับทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เพือให้เทศบาลฯนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
โดยในวันพฤหัสดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จำนวน 14 ราย โดยมีทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้างานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้เป็นผู้มอบในครั้งนี้
 
Attachments:
Download this file (tttttttt.jpg)tttttttt.jpg[ ]970 Kb
Download this file (tttttttt1.jpg)tttttttt1.jpg[ ]895 Kb
Download this file (ttttttttt10.jpg)ttttttttt10.jpg[ ]653 Kb
Download this file (ttttttttt2.jpg)ttttttttt2.jpg[ ]975 Kb
Download this file (ttttttttt3.jpg)ttttttttt3.jpg[ ]953 Kb
Download this file (ttttttttt4.jpg)ttttttttt4.jpg[ ]366 Kb
Download this file (ttttttttt5.jpg)ttttttttt5.jpg[ ]959 Kb
Download this file (ttttttttt6.jpg)ttttttttt6.jpg[ ]895 Kb
Download this file (ttttttttt7.jpg)ttttttttt7.jpg[ ]969 Kb
Download this file (ttttttttt8.jpg)ttttttttt8.jpg[ ]378 Kb
Download this file (ttttttttt9.jpg)ttttttttt9.jpg[ ]732 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.