การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อสนองต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยในการนี้นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า กล่าวคำปฏิญาณตน ร่วมกันแสดงเจตนารมย์อย่างเปิดเผยที่จะร่วมมือและมุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

                       alt

                       alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.