"โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567"

"โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567" ????????????????
นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า มอบหมายให้ นางกนกพัฒน์ เขียนทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายแกนนำด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกดำเนินการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนรวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ได้ออกดำเนินการที่ชุมชนบ้านคลองพระราม ช่วงสะพานปูนหลังวัดคลองพระราม ซึ่งหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขแล้ว ได้ทำการมอบเครื่องหมายประจำตัวว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีกฎหมายสั่งไว้ว่า คนที่เป็นเจ้าของสุนัขทุกคนจะต้องห้อยป้ายเครื่องหมายประจำตัวสุนัขไว้ที่ตัวสุนัขให้เห็นได้ชัดเจน มิเช่นนั้น มีความผิด และมีโทษปรับ

 

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]239 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]201 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]326 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]193 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]173 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[ ]216 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[ ]209 Kb
Download this file (8.jpg)8.jpg[ ]265 Kb
Download this file (9.jpg)9.jpg[ ]234 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.