"โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2567"

"โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2567"
ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2567 ณ โดมสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ซึ่งเมื่อเปิดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ทางนายกเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน และพันธุ์กล้าไม้ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาล ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
สำหรับโครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือนและสถานศึกษา
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนและสถานศึกษา
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้นักเรียนและประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ในส่วนวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย
- นายภัฎ สุริวงศ์ ผู้แทน กิจการร่วมค้า ไทยมีดี ฤตธนา "บรรยายและสาธิตการจัดการขยะชุมชน"
- นางสาวณดากร การุณย์คุณา่กร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข บรรยายในเรื่องการคัดแยกขยะ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานบริเวณที่พักอาศัยและในครัวเรือน และสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

 

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]1885 Kb
Download this file (10.jpg)10.jpg[ ]2048 Kb
Download this file (11.jpg)11.jpg[ ]2113 Kb
Download this file (12.jpg)12.jpg[ ]1955 Kb
Download this file (13.jpg)13.jpg[ ]1828 Kb
Download this file (14.jpg)14.jpg[ ]1840 Kb
Download this file (15.jpg)15.jpg[ ]1888 Kb
Download this file (17.jpg)17.jpg[ ]1829 Kb
Download this file (18.jpg)18.jpg[ ]2018 Kb
Download this file (19.jpg)19.jpg[ ]2047 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]1938 Kb
Download this file (21.jpg)21.jpg[ ]2096 Kb
Download this file (22.jpg)22.jpg[ ]2114 Kb
Download this file (23.jpg)23.jpg[ ]1818 Kb
Download this file (24.jpg)24.jpg[ ]2070 Kb
Download this file (25.jpg)25.jpg[ ]1989 Kb
Download this file (26.jpg)26.jpg[ ]1829 Kb
Download this file (27.jpg)27.jpg[ ]2070 Kb
Download this file (28.jpg)28.jpg[ ]1894 Kb
Download this file (29.jpg)29.jpg[ ]1587 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]1936 Kb
Download this file (30.jpg)30.jpg[ ]2085 Kb
Download this file (31.jpg)31.jpg[ ]1609 Kb
Download this file (32.jpg)32.jpg[ ]2074 Kb
Download this file (33.jpg)33.jpg[ ]1805 Kb
Download this file (34.jpg)34.jpg[ ]1749 Kb
Download this file (35.jpg)35.jpg[ ]1864 Kb
Download this file (36.jpg)36.jpg[ ]1819 Kb
Download this file (37.jpg)37.jpg[ ]560 Kb
Download this file (38.jpg)38.jpg[ ]1713 Kb
Download this file (39.jpg)39.jpg[ ]1750 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]1913 Kb
Download this file (40.jpg)40.jpg[ ]1598 Kb
Download this file (41.jpg)41.jpg[ ]1940 Kb
Download this file (42.jpg)42.jpg[ ]1845 Kb
Download this file (43.jpg)43.jpg[ ]1506 Kb
Download this file (44.jpg)44.jpg[ ]1581 Kb
Download this file (45.jpg)45.jpg[ ]1768 Kb
Download this file (46.jpg)46.jpg[ ]1631 Kb
Download this file (47.jpg)47.jpg[ ]1711 Kb
Download this file (48.jpg)48.jpg[ ]1786 Kb
Download this file (49.jpg)49.jpg[ ]1600 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]1783 Kb
Download this file (50.jpg)50.jpg[ ]1878 Kb
Download this file (51.jpg)51.jpg[ ]1858 Kb
Download this file (52.jpg)52.jpg[ ]1446 Kb
Download this file (53.jpg)53.jpg[ ]1723 Kb
Download this file (54.jpg)54.jpg[ ]240 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[ ]1508 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[ ]2033 Kb
Download this file (8.jpg)8.jpg[ ]2037 Kb
Download this file (9.jpg)9.jpg[ ]1862 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.