"ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"

"ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"
ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการศึกษา (ประชุมผู้ปกครอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยมีนายสมเกียรติ เลื่อนสุขสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ และมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กเล็ก / การแปรงฟันที่ถูกวิธี /และพัฒนาการเด็กในช่วงวัย 2-5 ปี
สำหรับโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการศึกษา (ประชุมผู้ปกครอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ซักถามและตอบข้อสงสัยในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสำหรับนักเรียน
3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
4.เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

 

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]946 Kb
Download this file (10.jpg)10.jpg[ ]832 Kb
Download this file (12.jpg)12.jpg[ ]983 Kb
Download this file (13.jpg)13.jpg[ ]899 Kb
Download this file (14.jpg)14.jpg[ ]1157 Kb
Download this file (15.jpg)15.jpg[ ]1077 Kb
Download this file (16.jpg)16.jpg[ ]1013 Kb
Download this file (17.jpg)17.jpg[ ]970 Kb
Download this file (18.jpg)18.jpg[ ]1075 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]931 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]841 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]1029 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]858 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[ ]872 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[ ]719 Kb
Download this file (9.jpg)9.jpg[ ]884 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese



 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th




















เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
































QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า




 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133







 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.