"โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"

"โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"
ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดทำโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ในชุมชนบ้านคลองสวน สถานที่ออกหน่วย โรงอาหารโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.00 น.
โดยมีบริการ คือ
❤️สำนักปลัดเทศบาล
- ให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎร์
- การจดทะเบียนพาณิชย์
???? กองคลัง
- รับชำระและรับปรึกษาภาษีประเภทต่างๆ
- รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
????กองสาธารณสุขและสิ่งแลดล้อม
- แจกทรายอะเบท
- แจกน้ำหมักชีวภาพ
- แจกสารปรับปรุงดิน
- แจกพันธุ์กล้าไม้ ต้นชะอม ต้นพริก มะเขือให้กับประชาชน ซึ่งพันธุ์กล้าไม้สนับสนุนโดยนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า
????กองสวัสดิการสังคม
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- รับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
????กองช่าง
- รับเรื่องร้องเรียนไฟฟ้า ถนน แนะนำการยื่นขออนุญาก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร และรับแจ้งขุดดิน ถมดิน
????กองการศึกษา
- รับสมัครนักเรียนปฐมวัยในปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
????กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- จัดทำแบบฟอร์มการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
????โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า
- บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ่ายยาสมุนไพร
- คัดกรองเบาหวาน ความดัน
- คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
- ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี ด้วยการเจาะปลายนิ้ว
????โรงพยาบางบางปะกอก สมุทรปราการ
- ให้บริการตรวจวัดสายตา
????สารพัดช่างสมุทรปราการ
- บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน
????ซึ่งเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า มีกำหนดการโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ต่อไปดังนี้
????วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม ออกหน่วยในชุมชนบ้านพระนารายณ์ และชุมชนบ้านภูมิใจนิเวศน์ 2 สถานที่ออกหน่วยคือ สวนสุขภาพหมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ 2
????วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม ออกหน่วยในชุมชนบ้านคลองพระราม สถานที่ออกหน่วยคือ ศาลาวัดคลองพระราม
***ประชาสัมพันธ์*** สำหรับท่านที่จะรับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า ให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วย ????????

 

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]1211 Kb
Download this file (10.jpg)10.jpg[ ]1290 Kb
Download this file (11.jpg)11.jpg[ ]1187 Kb
Download this file (12.jpg)12.jpg[ ]1153 Kb
Download this file (13.jpg)13.jpg[ ]1230 Kb
Download this file (14.jpg)14.jpg[ ]1208 Kb
Download this file (15.jpg)15.jpg[ ]1189 Kb
Download this file (16.jpg)16.jpg[ ]318 Kb
Download this file (17.jpg)17.jpg[ ]912 Kb
Download this file (18.jpg)18.jpg[ ]523 Kb
Download this file (19.jpg)19.jpg[ ]1205 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]373 Kb
Download this file (20.jpg)20.jpg[ ]1885 Kb
Download this file (21.jpg)21.jpg[ ]1266 Kb
Download this file (22.jpg)22.jpg[ ]1425 Kb
Download this file (23.jpg)23.jpg[ ]1221 Kb
Download this file (24.jpg)24.jpg[ ]1300 Kb
Download this file (25.jpg)25.jpg[ ]1297 Kb
Download this file (26.jpg)26.jpg[ ]1144 Kb
Download this file (27.jpg)27.jpg[ ]1062 Kb
Download this file (28.jpg)28.jpg[ ]1255 Kb
Download this file (29.jpg)29.jpg[ ]1096 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]1178 Kb
Download this file (30.jpg)30.jpg[ ]962 Kb
Download this file (31.jpg)31.jpg[ ]1240 Kb
Download this file (32.jpg)32.jpg[ ]985 Kb
Download this file (33.jpg)33.jpg[ ]1233 Kb
Download this file (34.jpg)34.jpg[ ]296 Kb
Download this file (35.jpg)35.jpg[ ]202 Kb
Download this file (36.jpg)36.jpg[ ]154 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]1137 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]1045 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[ ]1248 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[ ]1217 Kb
Download this file (8.jpg)8.jpg[ ]1226 Kb
Download this file (9.jpg)9.jpg[ ]1183 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.