ประกาศ เรื่อง กำหนดการโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เรื่อง กำหนดการโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566

 

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จะดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (ชั้น 3) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนผู้สนใจที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า สามารถเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.