ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ครั้งที่ 1/ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ขั้น 3

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ครั้งที่ 1/ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ขั้น 3
โดยในการประชุมมี นางสาวธนานันท์ กรวยทรัพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธานในการประชุม เพื่อคัดเลือกประธานที่จะทำหน้าที่ในการประชุมต่อไป ซึ่งในที่ประชุมมอบให้นายลือชัย ถึกพานิช สมาชิกสภาเเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ทำหน้าที่เป็นประธาน และมีนางวัณณา จันทร์ตรี เป็นเลขานุการ โดยในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

 

Attachments:
Download this file (1411661.jpg)1411661.jpg[ ]979 Kb
Download this file (1411662.jpg)1411662.jpg[ ]1044 Kb
Download this file (1411663.jpg)1411663.jpg[ ]920 Kb
Download this file (1411664.jpg)1411664.jpg[ ]991 Kb
Download this file (1411665.jpg)1411665.jpg[ ]819 Kb
Download this file (1411666.jpg)1411666.jpg[ ]1024 Kb
Download this file (1411667.jpg)1411667.jpg[ ]991 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.