โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดโครงการ การรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับบริจาคขยะจากทุกครัวเรือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดโครงการ การรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับบริจาคขยะจากทุกครัวเรือน

 

alt

 

alt

 

alt

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการศึกษา (ประชุมผู้ปกครอง) ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการศึกษา (ประชุมผู้ปกครอง) ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าalt

แบบความพึงพอใจ การรับบริการเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

แบบความพึงพอใจ การรับบริการเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าalt

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.thคุณพึงพอใจทต.แหลมฟ้าผ่า ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.