ขอเชิญร่วมฉีดวัคซีน

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้องรัง 7 โรค ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดย 1,000 คนแรก จะได้รับประกันคุ้มครองการแพ้วัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียนของเทศบาลฯในแต่ละชุมชน
"แหลมฟ้าผ่า ร่วมมือ รวมพลังช่วยชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่"
alt

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อสนองต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยในการนี้นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า กล่าวคำปฏิญาณตน ร่วมกันแสดงเจตนารมย์อย่างเปิดเผยที่จะร่วมมือและมุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

alt

alt

alt

นายกแถลงนโยบาย

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ในการบริหารงานเพื่อนำเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ไปสู่เทศบาลน่าอยู่ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี เป็นสังคมอุดมปัญญา โดยมีนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่
1.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
4.นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
 
alt
alt
alt
altalt
alt
alt
alt

ประกาศเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยบางแสง หมู่ที่ 7

alt

alt

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.thคุณพึงพอใจทต.แหลมฟ้าผ่า ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.