กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

พิมพ์

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย  คงเกษม เป็นประธานในพิธี

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt