เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าให้การต้อนรับคณะประเมินภาคสนามเพื่อตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าให้การต้อนรับคณะประเมินภาคสนามเพื่อตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยมีนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าอาวาสวัดคลองพระราม เข้าร่วมรับกับเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าเพื่อเข้ารับฟังและร่วมชี้แจงตามวัตถุประสงค์ของผู้ประเมินในส่วนของการนำเสนอรูปธรรมการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
- ความรับผิดชอบของ อปท. และการตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- การส่งเสริมความโปร่งใสของ อปท.
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- การใช้หลักนิติธรรมและหลักการกระจายอำนาจของ อปท.
- การส่งเสริมความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
พร้อมนำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น "โครงการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า" ซึ่งผู้ประเมินได้ทำการพูดคุย แลกเปลี่ยนและซักถาม มีนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้ตอบข้อซักถามร่วมกับ นายวริภัทร เข็มทอง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมในการประเมินครั้งนี้
และเมื่อพูดคุย ตอบข้อซักถามเรียบร้อยก็ได้นำคณะลงพื้นที่เพื่อดูการดำเนินการสำหรับโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น "โครงการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า" ณ วัดแหลมฟ้าผ่า
สำหรับการลงพื้นที่ของนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนามเพื่อการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้น ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นางสาวกัญญารัตน์ สุโกพันธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นางสาววิปัศยา โพธิบุตร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]1306 Kb
Download this file (10.jpg)10.jpg[ ]1305 Kb
Download this file (11.jpg)11.jpg[ ]1250 Kb
Download this file (12.jpg)12.jpg[ ]1223 Kb
Download this file (13.jpg)13.jpg[ ]1260 Kb
Download this file (14.jpg)14.jpg[ ]1175 Kb
Download this file (15.jpg)15.jpg[ ]1173 Kb
Download this file (16.jpg)16.jpg[ ]1242 Kb
Download this file (17.jpg)17.jpg[ ]1212 Kb
Download this file (18.jpg)18.jpg[ ]1246 Kb
Download this file (19.jpg)19.jpg[ ]1227 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]1195 Kb
Download this file (20.jpg)20.jpg[ ]1312 Kb
Download this file (21.jpg)21.jpg[ ]1267 Kb
Download this file (22.jpg)22.jpg[ ]1220 Kb
Download this file (23.jpg)23.jpg[ ]1208 Kb
Download this file (24.jpg)24.jpg[ ]1189 Kb
Download this file (25.jpg)25.jpg[ ]1284 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]1235 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]1216 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]1225 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[ ]1339 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[ ]1263 Kb
Download this file (8.jpg)8.jpg[ ]1267 Kb
Download this file (9.jpg)9.jpg[ ]1224 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.