โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567

โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"
ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดทำโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ในชุมชนบ้านคลองพระราม สถานที่ออกหน่วย วัดคลองพระราม ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.00 น.
โดยมีบริการ คือ
❤️สำนักปลัดเทศบาล
- ให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎร์
- การจดทะเบียนพาณิชย์
???? กองคลัง
- รับชำระและรับปรึกษาภาษีประเภทต่างๆ
- รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
????กองสาธารณสุขและสิ่งแลดล้อม
- แจกทรายอะเบท
- แจกน้ำหมักชีวภาพ
- แจกสารปรับปรุงดิน
- แจกพันธุ์กล้าไม้ ต้นชะอม ต้นพริก มะเขือให้กับประชาชน ซึ่งพันธุ์กล้าไม้สนับสนุนโดยนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า
????กองสวัสดิการสังคม
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- รับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
????กองช่าง
- รับเรื่องร้องเรียนไฟฟ้า ถนน แนะนำการยื่นขออนุญาก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร และรับแจ้งขุดดิน ถมดิน
????กองการศึกษา
- รับสมัครนักเรียนปฐมวัยในปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
????กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- จัดทำแบบฟอร์มการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
????โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนสมุทรไทย
- คัดกรองเบาหวาน ความดัน
????โรงพยาบางบางปะกอก สมุทรปราการ
- ให้บริการตรวจวัดสายตา
????สารพัดช่างสมุทรปราการ
- บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน

 

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]64 Kb
Download this file (10.jpg)10.jpg[ ]685 Kb
Download this file (11.jpg)11.jpg[ ]689 Kb
Download this file (12.jpg)12.jpg[ ]618 Kb
Download this file (13.jpg)13.jpg[ ]1030 Kb
Download this file (14.jpg)14.jpg[ ]656 Kb
Download this file (15.jpg)15.jpg[ ]703 Kb
Download this file (16.jpg)16.jpg[ ]1044 Kb
Download this file (17.jpg)17.jpg[ ]646 Kb
Download this file (18.jpg)18.jpg[ ]532 Kb
Download this file (19.jpg)19.jpg[ ]578 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]634 Kb
Download this file (20.jpg)20.jpg[ ]654 Kb
Download this file (21.jpg)21.jpg[ ]642 Kb
Download this file (22.jpg)22.jpg[ ]528 Kb
Download this file (23.jpg)23.jpg[ ]539 Kb
Download this file (24.jpg)24.jpg[ ]757 Kb
Download this file (25.jpg)25.jpg[ ]877 Kb
Download this file (26.jpg)26.jpg[ ]509 Kb
Download this file (27.jpg)27.jpg[ ]687 Kb
Download this file (28.jpg)28.jpg[ ]557 Kb
Download this file (29.jpg)29.jpg[ ]645 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]711 Kb
Download this file (30.jpg)30.jpg[ ]601 Kb
Download this file (31.jpg)31.jpg[ ]701 Kb
Download this file (32.jpg)32.jpg[ ]611 Kb
Download this file (33.jpg)33.jpg[ ]517 Kb
Download this file (34.jpg)34.jpg[ ]581 Kb
Download this file (35.jpg)35.jpg[ ]608 Kb
Download this file (36.jpg)36.jpg[ ]636 Kb
Download this file (37.jpg)37.jpg[ ]625 Kb
Download this file (38.jpg)38.jpg[ ]571 Kb
Download this file (39.jpg)39.jpg[ ]553 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]611 Kb
Download this file (40.jpg)40.jpg[ ]532 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]706 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[ ]619 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[ ]575 Kb
Download this file (8.jpg)8.jpg[ ]648 Kb
Download this file (9.jpg)9.jpg[ ]667 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.