แผนดำเนินงาน...

ข้อมูลเชิงสถ...

สถิติผู้มาขอรับบริการขอตร...

ประกาศแนวทาง...

แบบร้องเรียน ประกาศเทศบาล...

สำรวจคนพิการ...

        เทศบาลตำบลแหลมฟ้...

การเพิ่มชื่อ...

การเพิ่มชื่อ...

รับลงทะเบียน...

          กองสวัสดิการสัง...

การขอหนังสือ...

การขอต่ออายุ...

แนวทางปฏิบัต...