กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2560

646

slide1

ขอเชิญท่านที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ภายในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประจำปี 2560 กรุณาไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองคลัง เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้ที่ 0-2453-7136-7 ต่อ 121 ติดต่อในวันและเวลาราชการ