ทต.แหลมฟ้าผ่าพากลุ่มสตรีศึกษาดูงานการทำยาหม่องและสมุนไพรไล่ยุง

67

14203241_981674511938976_2614138485788315234_n 14199673_981674705272290_6987482259678427864_n 14203154_981674741938953_500858451694962413_n 14291841_981674611938966_6844101884023518367_n

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี ี๒๕๕๙ ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙