ทต.แหลมฟ้าผ่า จัดโครงการ English Camp สำหรับเด็กปฐมวัย

73

20160805_083305_resize20160805_085404_resize20160805_084955_resize20160805_090535_resize20160805_090211_resize20160805_090606_resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดทำโครงการ English Camp สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษากับครูต่างชาติ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามศักยภาพ และความต้องการ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างหลากหลาย โดยมีนายสิริ แหวนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559