ประกาศเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 2 ข้างทางพร้อมบ่อพักบริเวณถนนซอยร่วมพัฒนา

54
20190613150045