ประกาศเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

193

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสนามกีฬากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า

20181227143616