ทต.แหลมฟ้าผ่า ตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายและนัดวันเก็บขยะใหญ่ สำหรับ ๑๔ ชุมชนในพื้นที่

1495

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

          ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและโครงการเมืองสะอาดสวยใสไร้มลพิษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ซึ่งจะมีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน โดยตั้งจุดรองรับขยะอันตรายในชุมชน (ถังสีแดง) และบริการจัดเก็บขยะใหญ่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง โซฟา ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี สำหรับ ๑๔ ชุมชน ดังนี้

Slide1