สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่อยู่ 999 หมู่ที่ 5 สุขสวัสดิ์ นาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290