วัดแหลมฟ้าผ่า ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแหลมฟ้าผ่า

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันพระ เวลา 09.00 น. ณ วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ

สำรวจคนพิการที่มีความจำเป็นได้รับการสนับสนุนรถสามล้อชนิดมือโยก หรือรถเข็นสำหรับคนพิการ

        เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำการสำรวจ คนพิการที่มีความจำเป็นได้รับการสนับสนุนรถสามล้อชนิดมือโยกหรือรถเข็นสำหรับคนพิการ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน           จึงขอประชาสัมพันธ์มายังคนพิการที่...

วัดไตรมิตรวรารามเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันพระ

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันพระ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดไตรมิตรวราราม หมู่ ๑ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อเชิญชวนท...

ยกเลิกกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง และกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประจำปี 2559

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตลง วันที่ 13 คุลาคม 2559 โดยให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ใน...

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอด พ.ย.59

          กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ หรือ ผู้สูงอายุที่ได้ย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจา...

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

โฆษกรัฐบาลยัน รัฐไม่ตัดสิทธิค่ารักษาข้าราชการ (25/9/59)   ** รัฐไม่ตัดสิทธิค่ารักษาข้าราชการ** โฆษกรัฐบาลยัน รัฐไม่ตัดสิทธิค่ารักษาข้าราชการ หากให้บริษัทประกันดูแล ย้ำอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ภายใต้ 2 เงื่อนไข วอนสังคมเปิดใจร่วมคิดเพื่อชาติ กำชับ ก.คลัง ฟังความเห็นข้าราชการด้วย ...

ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานางสมใจ จันทรสุรคนธ์ ประธานกลุ่มสตรี และประธานกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมด้วยกลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้านป้อมปราการ พร้อมด้วยนายแดง สอางค์ชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ลงพื้นที่หมู่บ้านป้อมปราการเพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัย ...
video

วิดีทัศน์ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

https://www.youtube.com/watch?v=5bqKpz_Th_g&feature=youtu.be

มารู้จัก “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประชาชนแหลมฟ้าผ่า”

 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประชาชนแหลมฟ้าผ่า” ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย  โดยมิได้ประสงค...

ดูดวงจากเบอร์มือถือ

ตามความเชื่อแล้วตัวเลขมากมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน  มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเจ้าของหมายเลข และเบอร์มือถือ 4 หลักสุดท้าย จัดเป็นตัวเลขที่มีผลต่อเจ้าของมากที่สุด ทั้งในด้านโชคลาภ วาสนา เราลองแบ่งหมายเลข 4 หลักสุดท้ายออกเป็นตัวเลข 3 กลุ่มเช่นสี่ตัวสุดท้ายของเบอร์มือถือเป็นเลข 1123 สามารถแบ่งเป็น...