033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

033 รายงานผลป้องกันทุจริต 61032 รอบ 1032.รอบ ๒ doc028 เจตนารมย์ 1 60

025 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

025 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องทุจริต doc

01 โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  

022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10 22.11 22.12 22.13

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 21.25