ประกาศเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสนามกีฬากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า

033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

033 รายงานผลป้องกันทุจริต 61032 รอบ 1032.รอบ ๒ doc028 เจตนารมย์ 1 60

025 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

025 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องทุจริต doc

022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10 22.11 22.12 22.13

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 21.25