ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

นายวิฑูรย์ รุจิรกาโมทย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า

หน่วยงานภายนอก